Smalfilmer

Vi överför dina gamla smalfilmer till DVD, USB eller Hårddisk
Rädda dina gamla familjeklenoder.

Har ni gamla super8/dubbel8 eller 16mm filmer liggande i en kartong?
Tänk på att filmerna inte blir bättre med åren.
Då är det är hög tid att överföra dessa.

Bevara dina gamla ovärderliga minnen från när du var barn till eftervärlden.

Startkostnad 295 kr
S8/D8 50 kr per minut

Priset inkluderar rengöring.

PRISLISTA smalfilm 8mm + 16mm till DVD/USB/Hårddisk